Opinion

Latest articles

Fnordspotting: Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer, mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politrukers insikt eller kontroll

Henrik Jönsson: Vänstergrupperingars försök att omformulera föreslagen lag ämnad att förbjuda våldsbejakande organisationer till att istället omfatta rasistiska och nazistiska dito bottnar i en befogad rädsla att deras egna kärntrupper skall bli lagförda, åsiktsförbud hör ej hemma i ett fritt samhälle [video]

Torbjörn Nilsson: Stefan Löfven borde känna igen sig i Frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande och sedan försent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta

Blanche Jarn: Det räcker inte med att prata sig varm om kontanters förträfflighet så som ett värn för integriteten och mot staten, använder vi dem inte så kommer de att försvinna inom snar framtid

Bruce E. Levine: Det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota, diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka – det verkliga botemedlet mot trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål

Barrett Wilson: Vänstern har utvecklats till en humorlös mobb som jagar alla som sticker ut på minsta vis, skäms för min tidigare delaktighet och väljer nu hellre att leverera mat än att ha en position i rörelsen

Fredrik Segerfeldt: Jag äter bara latinamerikanskt kött, svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt [video]

Joakim Andersen: MED avslöjar Stockholm Prides vänsteragenda, subversiv organisation med ett ansikte utåt och en illasinnad dold agenda, påpekar korrekt att sexuella minoriteter kan ha helt olika politiska åsikter

Klaus Bernpaintner: Politik kan inte skapa värde utan endast omfördela värde i rum och tid, möjliggör ingenting som inte skulle kunna uppnås på fredlig väg

Karl-Olov Arnstberg: Sydsvenskan och Hadley-Kamptz påstår att jag är antisemit, har feltolkat och tagit citat ur sitt sammanhang, snart omöjligt att vara offentlig intellektuell i Sverige

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!