ScienceDirect Publication: Journal of Genetics and Genomics

ScienceDirect RSS

Latest articles

Multifaceted functions of auxin in vegetative axillary meristem initiation

Publication date: Available online 15 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yahe Guo, Caihuan Tian, Yuling Jiao, Ying Wang

A critical role of <em>foxp3a</em>-positive Treg cells in maintaining immune homeostasis in zebrafish testis development

Publication date: Available online 14 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Xianmei Li, Fenghua Zhang, Nan Wu, Ding Ye, Yaqing Wang, Xiaofan Zhang, Yonghua Sun, Yong-An Zhang

The synergistic role of Pu.1 and Fms in zebrafish osteoclast-reducing osteopetrosis and possible therapeutic strategies

Publication date: Available online 12 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Wei Liu, Qianqian Di, Kailun Li, Jing Li, Ning Ma, Zhibin Huang, Jiahao Chen, Sheng Zhang, Wenqing Zhang, Yiyue Zhang

The human malaria parasite genome is configured into thousands of co-expressed linear regulatory units

Publication date: Available online 10 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Chengqi Wang, Justin Gibbons, Swamy R. Adapa, Jenna Oberstaller, Xiangyun Liao, Min Zhang, John H. Adams, Rays H.Y. Jiang

CRISPR/Cas9 editing of wheat <em>TaQ</em> genes alters spike morphogenesis and grain threshability

Publication date: Available online 9 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Huiyun Liu, Ke Wang, Huali Tang, Qiang Gong, Lipu Du, Xinwu Pei, Xingguo Ye

Novel compound heterozygous variants in dynein axonemal heavy chain 17 cause asthenoteratospermia with sperm flagellar defects

Publication date: Available online 9 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Bing Song, Chunyu Liu, Yang Gao, Jordan Lee Marley, Weiyu Li, Xiaoqin Ni, Wangjie Liu, Yujie Chen, Fuxi Zhu, Huan Wu, Mingrong Lv, Qing Tan, Jiajia Wang, Chao Wang, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Xiaojin He, Feng Zhang, Yunxia Cao

Critical role of zebrafish <em>dnajb5</em> in myocardial proliferation and regeneration

Publication date: Available online 9 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Meijun Pang, Connie Xiong, Chenglu Xiao, Jianyong Du, Lixia Zheng, Linlu Bai, Xiaojun Zhu, Jing-Wei Xiong

Comprehensive lipidomics in <em>apoM</em><sup><em>-/-</em></sup> mice reveals an overall state of metabolic distress and attenuates hepatic lipid secretion into the circulation

Publication date: Available online 3 October 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Yuanping Shi, Sin Man Lam, Hong Liu, Guanghua Luo, Jun Zhang, Shuang Yao, Jie Li, Lu Zheng, Ning Xu, Xiaoying Zhang, Guanghou Shui

Receptor-like kinase OsCR4 controls leaf morphogenesis and embryogenesis by fixing the distribution of auxin in rice

Publication date: Available online 8 September 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Jiao Wang, Lin-Lin Yan, Zhi-Liang Yue, Hao-Yue Li, Xiu-Jie Ji, Cui-Xia Pu, Ying Sun

Analyses of functional conservation and divergence reveals requirement of bHLH010/089/091 for pollen development at elevated temperature in <em>Arabidopsis</em>

Publication date: Available online 8 September 2020Source: Journal of Genetics and GenomicsAuthor(s): Ying Fu, Mengyu Li, Shiting Zhang, Qi Yang, Engao Zhu, Chenjiang You, Ji Qi, Hong Ma, Fang Chang

Discover, share and read the best on the web

Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters! Get unfiltered news feeds or filter them to your liking.

Get Inoreader
Inoreader - Subscribe to RSS Feeds, Blogs, Podcasts, Twitter searches, Facebook pages, even Email Newsletters!