8 خوراک
TEDTalks (video)
دنبال کنید
TED is a nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading. On this feed, you'll find TEDTalks video to inspire, intrigue and stir the imagination from some of the world's leading thinkers and doers, speaking from the stage at TED conferences, TEDx events a
دنبال کنید 62k followers 5 نوشته / هفته
TED is a nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading. On this feed, you'll find TEDTalks video to inspire, intrigue and stir the imagination from some of the world's leading thinkers and doers, speaking from the stage at TED conferences, TEDx events a
62k followers 5 نوشته / هفته
The New Yorker: Culture
دنبال کنید
Online version of the weekly magazine, with current articles, cartoons, blogs, audio, video, slide shows, an archive of articles and abstracts back to 1925.
دنبال کنید 2k followers 24 نوشته / هفته
Online version of the weekly magazine, with current articles, cartoons, blogs, audio, video, slide shows, an archive of articles and abstracts back to 1925.
2k followers 24 نوشته / هفته

خوراک خبری خود را بسازید

آیا آماده هستید تا آن را اجرا کنید؟
بدون نیاز به کارت اعتباری، یک دوره آزمایشی 14 روزه را شروع کنید.

ایجاد حساب‌کاربری